แผนที่ดรุณบรรณาลัย

เลขที่ ๑ ซอยเจริญกรุง ๓๔ (วัดม่วงแค)
ถ. เจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐
เปิดบริการ วันพุธ-วันอาทิตย์
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
หยุดวันนักขัตฤกษ์


เชิญเยี่ยมชมดรุณบรรณาลัย (ห้องสมุดเด็กปฐมวัย) หากมาเป็นหมู่คณะ กรุณานัดหมายล่วงหน้า
โทร. ๐๒-๖๓๐๕๙๕๓-๔
โทรสาร. ๐๒-๖๓๐๕๘๔๐
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook: https://www.facebook.com/darunbannalai/
Line ID: @010onidq หรือ darunbannalai