เพื่อนหายไปไหน

Responsive image
354

ประเภททรัพยากรสารสนเทศ (Type of Information Resource) : สื่อสิ่งพิมพ์

สถานที่จัดเก็บ (Collection) : ภาษาไทย โซน 0-3

เลขเรียกหนังสือ (Call No.) : ภ ก177พ 2553

ผู้แต่ง (Author) : กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์

ปีที่พิมพ์ (Date of Publication) : 2553

รายการตัวเล่ม

จำนวนทั้งหมด {{copies.metadata.total | number}} รายการ
รหัสบาร์โค้ด สำเนาเล่มที่ สาขา สถานะภาพ (Status)
{{copy.barcode_nmbr}} {{copy.copyid}} {{copy.branch_name}} {{copy.status_name}}
-ไม่มีรายการตัวเล่ม-

 
  {{copies.metadata.all_page| number}}